خدمات

سپاس

سپاس

سپاس با اهداف زیر طراحی شد 1- ایجاد پرونده مبتنی بر اطلاعات سلامت برای هر فرد که همیشه در دسترس باشد 2- حذف پرونده های کاغذی پزشکان محترم 3- در دسترس بودن همیشگی پرونده بیمار در هر زمان و مکان 3- کمک به بیماران اورژانس ، تروما و زمانی که حادثه ای پیش آمده و کسی اطلاعی از فرد مصدوم ندارد 4- جلوگیری از تداخلات دارویی و درمانی در مواردی که چند درمان با چند پزشک در حال انجام است 5- زندگی امن تر با توجه به اینکه کلیه اطلاعاتی که برای درمان حتی یک بیماری مقطعی مهم است ، در اختیار پزشک معالج قرار گرفته 6- جلوگیری از بروز اشتباهات پزشکی که بدلیل عدم اطلاع رسانی درست خود بیمار از گذشته سلامتی خود ایجاد میشود 7- همگام شدن با تکنولوژی روز دنیا و ارتقا سطح سلامت عمومی


logo