خدمات

سپاس کودکانه

سپاس کودکانه

والدین هر نوزاد در بدو تولد با تشکیل پرونده سلامت و درخواست پر کردن اطلاعات توسط اداره بهداشت و پزشکان متخصص می توانند گامی مثبت در جهت ارتقا سلامت فرزند خود و جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه و یا تداخل سیر درمانی یا دارویی فرزند خود شوند و از نظر سلامت فرد آینده ای روشن را رقم بزنند


logo