پزشکان

Image

دکتر فرزانه دزفولی زاده

متخصص مغز و اعصاب
Image

دکتر مظفر حسینی نژاد

متخصص مغز و اعصاب
Image

دکتر عالیا صابری

متخصص مغز و اعصاب
Image

دکتر آزیتا تنگستانی

متخصص آسم و آلرژی

logo